Sar-el; Rachel en de IDF

Featured

Rachel zij deelde vanavond iets met ons de andere Sar-el vrijwilligers in Israël.

Dat ‘iets’ was persoonlijk, een emotie en dat ‘ons’ dat zijn wij vrijwilligers die in de bloedhitte de ons opgedragen rotklussen op deze afgesloten militaire basis met liefde uitvoeren.

Voor ons Israëlische leger, de IDF.

Onze begeleidsters zijn twee ‘lonely soldiers’. Lieve jonge vrouwen uit de USA en Engeland hijsen met ons, vroeg in de ochtend, de Israëlische vlag. Ze stellen de schoonmaakroosters op en maken ons op deze militaire basis wegwijs.

Als het avond programma is afgelopen, de airco ons heeft verkoeld en de slaapzaal wacht staat Rachel op en neemt het woord.

‘Ik ben verdrietig en blij’.

Mijn ouders die alle twee de concentratie kampen hebben overleefd. Mijn ouders die jarenlang in barakken zaten opgesloten.

Sorterend, kinderknuffels en stropdassen, in de wetenschap dat de dood door hun handen werd aangeraakt en verplaatst.

Deze dagen heb ik veel aan ze gedacht. ‘Mijn ouders’.

Ik Rachel, nu net als zij toen, opgesloten, maar met een werkende airco en in de wetenschap dat ik nu hier in Israël ben. Hier waar de IDF waakt. Israël het land waar ik mijn ouders kan herdenken.

Hier waren ‘zij’ bij ‘mij’.

Later als de groepsleden afscheid nemen krijg ik een klein plastic armbandje van Rachel. Canada staat erop. Rachel vliegt volgende week terug en zal als alles goed gaat volgend jaar met haar zonen de concentratie kampen in Europa bezoeken.

De Sar-el groep lost op, keert terug naar huis en haard. Rachel is voor mij deze reis de essentie van Sar-el. Israël een veilig huis voor ons allen. Ons thuis.

Godverdomme dit is geen wake up call

Featured

De moord op Derk Wiersum is natuurlijk niet te vergelijken met een ‘Engels belletje’. Toch lees ik het in de media. Een wake up call.

Een loze kreet samen met de boodschap dat er niemand politiek verantwoordelijk is voor het ‘ver onder de maat uitvoeren’ van deze justitiële taak.

Dit is de toon die is gezet. Vreselijk en waar. Een jaar geleden de twee doden bij Defensie verwijtbaar door nalatigheid, onze minister van defensie trad toen onder druk af.

Dit aftreden waar de publieke opinie en FVD, die terecht op het spreekgestoelte en gekleed in een semi Militair uniform de tweede kamer over hun verantwoordelijkheid toesprak, aan hebben bijgedragen door duidelijk te stellen dat dit soort onbekwaamheid moet worden bestraft.

Deze moord is geen wake up call. Het is een moord op een man, een vader. Uitgevoerd door de maffia die uitermate actief is in Nederland. Granaten en een afgehakt hoofd. We zijn het vergeten of gewoon gaan vinden.

Zoals in België de staat van beleg, misschien nog steeds, na een aantal aanslagen is afgekondigd zo zou per direct de staat van beleg voor de regio Amsterdam moeten worden ingevoerd.

In Nederland gaat het over een aantal steden en dorpen waar criminelen een onzichtbare grens hebben doorbroken, die van boven en onderwereld.

Granaten. Het is oorlog. Dus voor Amsterdam de staat van beleg, net als de Belgen en de Fransen dit de afgelopen jaren als middel hebben gebruikt om terroristen en criminelen te kunnen pakken.

Waarom is dit nergens te lezen. Bij Jinek en DwDD herkauwen en herkauwen van ‘vreselijk tot de gedoodverfde wake Up call’ dat is wat ik hoor. Geen enkele discussie met voor en tegenstanders over een ‘ kop die moet rollen’.

We zijn alweer bijna een week verder. Derk is misschien al begraven. In besloten kring. Grapperhuis moet opstappen als eind verantwoordelijke.

Een moord is een moord en mag nooit gebruikt worden als voorbeeld in een zogenaamde wake up call.

De moeder van Amsterdam

Featured

Het is vervelend om iets negatiefs te schrijven over een bestuurder. Soms is een aangewezen of gekozen bestuurder toch minder geschikt voor de opgedragen taak. Zoals bij Femke.

Phong Peng aan de Amstel lees ik op de sociale media, de opmerkingen over Republiek Amsterdam , zet er maar gauw een hek omheen, de groene khmer zijn talrijk en dan is de oppositie er natuurlijk ook nog hel en verdoemenis uit roepend over nieuw Amsterdams beleid.

Nederland laat van zich horen, Amsterdam de hoofdstad van Nederland en dus heeft elke Nederlander er iets over te zeggen. Een granaten tapijt, doodskisten magazijn en een Burgermeester met haar wethouders.

Femke is in een huwelijkse crises beland wat samen met een hand wapen, met tot een klont gesoldeerd magazijn, gevonden in een van de laatjes van de familie kast in de gang is het praatje van de dag bij de Vomar en thuis onder het avondeten. Honderden illegalen die niet uitgezet worden. Het loopt toch wel uit de hand daar in Amsterdam is de opinie gegeven door de niet Amsterdammers.

Zij hebben gelijk de Amsterdammer kijkt niet meer op van een handgranaat , steekpartij, schietende jongens op scooters. Maar dit is niet normaal. Het is het bewijs dat Amsterdam naar de klote is.

Een vacature die komt eraan. De volgende bestuurder, de eerste man of vrouw van Amsterdam, zal een andere profielschets dan Femke voor gelegd krijgen.

Een moeder word er dan gezocht, met of zonder kinderen, stevig in haar schoenen staand. Iemand die besturen kan, die knopen doorhakt, die durft niet te luisteren naar haar adviseurs, die durft aan te vallen. Een vrouw zoals Golda Meier, een vrouw als Golda die hier in Amsterdam de scepter zwaait dat zou een wereld van verschil maken.

Maar het is Femke.

De witte broodsweken zijn al heel lang voorbij. De doortastende, met beide benen op de grond staande moeder van Amsterdam gaat Femke nooit meer worden, dat zit er gewoon niet in.

De staat van beleg & Derk Wiersum

Featured

Derk is dood. Al wat langer geleden voor de komst van zijn vrouw en kinderen is hij beëdigd. Als strafrecht advocaat. Deze tak van ons recht is een moeilijk werkveld. Zware misdadigers verdedigen vraagt veel van hen die ervoor kiezen deze groep recht te geven. Recht te doen. Nu is Derk dood. Doodgeschoten. Op de voorpagina van de Telegraaf staat een foto van de plaatst delict. Vermoord op zijn eigen stoep.

De zwijgplicht die zware criminele groeperingen eisen van hun ( bende) leden is een vaststaand feit. Italië is het vreselijke voorbeeld van een Europees land waarin de onderwereld door dood ( bedreigingen) en angst zaaien het bestuurlijk en politiek voor het zeggen heeft gekregen. Decennia lang ging de kogel dwars door rechters en advocaten heen. Journalisten en industriëlen. Niemand van de elite, van de invloedrijke, was veilig, ook hun vrouwen en kinderen niet.

Kroongetuigen waren en zijn een nagel aan echte en toekomstige doodskisten. Zoals nu met deze moord.

Het kroongetuige programma toont al decennia lang aan dat onze wetgeving ontoereikend is om de zware , rijke, technologisch zeer goed ontwikkelde criminele organisaties te vervolgen. De besluiteloosheid om de softdrugs markt door de overheid te laten monitoren is het bekendste voorbeeld.

Minister Grappenberg behoort af te treden. Als eind verantwoordelijke van ons justitie departement.

Het wegkijken is en was onvergefelijk en laat de ontoereikendheid zien, in zijn volle omvang, van de werk houding, beslissingsbereidheid en ondernomen acties van dit departement, van de leiding.

De staat van beleg zal moeten worden uitgeroepen. Dit geeft justitie per direct de mogelijkheid de 600’lijst op te pakken te screenen en zonodig te vervolgen.

De politie van Amsterdam kan huiszoekingen verrichten, alles en iedereen fouilleren of voor ondervraging vast zetten. Dat is wat er nu moet gebeuren.

De regering moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Met of zonder steun van de oppositie.

Voor in de kiem smoren is het al heel lang te laat. Rapporten, rapporteren en blikken agenten. Dat is het antwoord van de door ons aangewezen bestuurders. Dit beleid is tijdrovend, al eerder ontoereikend gebleken en zeker inefficiënt voor nu, de korte termijn .

De staat van beleg zal moeten worden ingezet om deze strijd onder controle te krijgen. Alleen de regelrechte aanval is het juiste antwoord.

The 2019 Jerusalem election hype

Featured

Did you notice that something very strange is going on in Jerusalem?

That the kippa is out of balance ?

No, tell me what’s happening!

Kippa on the right that’s ‘Likud’.

Kippa on the left is ‘Kahol Lavan’,

And the regular position, you know the ‘it will be in place all day’ kippa, that’s the signal they are going to vote for one of the religious parties.

Funny and smart that’s fore sure!

So you see that religious Jews are not ancient and lost in the modern political world.

They can create a election hype, media time and have a big laugh.

Shabbat

Featured

Painting / Schilderij; Tel Aviv, Leonid Balaklav -2015-

No salt on the table, no candles and where is the candlestick? My new ‘girlfriend’ from the Bronx NY is telling me those attributes are essential for the Shabbat dinner. For me, participating for the first time in this religious ritual dinner, all I see, taste and observe is a new experience. So I am shaking, like a professional Shabbat dinner guest, a little smart-minded my head, because I don’t know anything, i know nothing.

Geen zout op tafel, geen kaarsjes, waar is de kandelaar, waar zijn de kaarsjes? Mijn nieuwe ‘vriendin’ uit de Bronx NY, is zo vriendelijk mij te attenderen op de ontbrekende attributen die noodzakelijk geacht worden voor een geslaagd Shabbat etentje. Voor mij, deelneemster aan een onbekend religieus ritueel, nieuwe info en dus schud ik, wijsneuzerig, lichtjes afkeurend mijn hoofd, want weet ik veel, ik weet helemaal niets.

The Buchenwald kibbutzim, Dan helped

Featured

Yes, the Tel Aviv museum of modern art is a beautiful museum. It’s July 2019 and i am visiting one of the temporary exhibitions.

Prisoners of concentration camp Buchenwald managed to survive and made their way to Israel. That’s what this exhibition is all about. Buchenwald.

I am sure the survivors thought about it, the name of the kibbutz they were planning to establish . For weeks, for years, looking at the chimneys blowing hot ashes around. But it was not enough, all the thinking, pro and contras, discussions and the final decision; we are calling our kibbutz ‘Buchenwald’.

Bad, bad! For four years, the name was there, the ultimate ode for those who did not survive, who could not be there with them, the reminder for the next generations. There were other survivors, in Israel, who couldn’t accept, wanted to forget, move on, the future is waiting. Who thought it was not done, this name.

So they changed the name, sad, broken, knowing that wiping out history is feeding the lie, that Buchenwald will be forgotten, just a fantasy.

Not for the Jews, the political prisoners, the homosexuals, the criminals, but for all those others, the so called pure Catholics, the Christians, the Islamists, the fascists, the left and the right.

All who are a little, maybe big antisemitic. They will forget, they will deny, on purpose or just not interested.

My battery is low, Dan is helping me out. I am writing this blog on the Tel Aviv beach, he is serving me vodka with orange juice and helping me finish this blog by charging the battery behind the counter.

Helping me, but for sure for those who have been murdered a long time ago, so thanks Dan. I can write again.

So about this exposition, there is a video, one of the last Buchenwald survivors and the artist are featured in it. You will find a room with on the bed a knitted figure, a women, a female political prisoner, being captured and used as a sex slave. The curtain that’s hiding the bed is embroidered with a golden teeth pattern thats a reminder. They kill and steel, without any hesitation.

But Jews, political prisoners we don’t need that reminder.

The Jews in Amsterdam living in the Jewish neighbourhood can find, in this new century, in their letterbox a little flyer asking to collect their golden teeth and cash them in.

The ultimate antisemetic reminder, the threat ‘we know who is living here’.

Lily’s Swahili tattoo

Featured

Under her left breast, under her heart, there is written, the most famous Kenya quote. Why, because her past builds her present. A Swiss father and a mother from Kenya. In Swiss she is the ‘black’ and in Kenya she is the ‘white’. In both countries she is the same ‘Lily’ who is looking in her mirror and feels good. It’s the other who is placing her, Lily, in the context of racial prejudice.

Kenya. The land where the white man, god, will give redemption for the individual suffering. The Swiss where the mountains, for centuries, were not climbed and concord by others. Its her conception, based on lust, not love, followed by Swiss responsibility and Kenyan opportunism what Lily made angry. The knowledge that life is not sweet and green, but raw and hard.

So under her heart is written in Swahili the saying; ‘Kikulacho kimo nguoni mwako’.

But for Lily it is more, this national saying, it is the worldwide truth, her truth, her struggle, the struggle with her childhood, with her hope and sorrow, better known as ‘your worst enemy is yourself’.

Now at last she has given herself ‘self redemption’. Accepting the past and enjoying the present, with the knowledge that she is and always will be ‘Lily’, lovely, beautiful Lily.

De asfalt industrie in de van Hall straat

Featured

In Polen en de Oekraïne, asfalt. Met gaten, kuilen en auto wrakken aan de kant van de weg. Ik passeer een dronken fietser en denk aan asfalt. Mooi, glad, zo zwart als de nacht, asfalt. Nu in de zomer, als Nederland in de file staat, in Frankrijk en Spanje, de vakantie pret vlakbij maar bijkans onbereikbaar, is er ‘werk aan de winkel’ in de van Hall straat. De balkon deuren blijven gesloten. De caissières van de appie zitten stoïcijns achter hun kassa’s. De asfaltwagens zijn begonnen met hun werk. Zwaar werk, echt zwaar werk. Grote machines en heel veel herrie. De industrialisatie is hier, in de van Hall straat in volle gang. Deze wegwerkzaamheden zijn de uitkomst van ‘onze laatste 100 jaar’ vooruitgang. Een bejaard echtpaar kijkt toe. Goedkeurend knikkend. Straks is het klaar. Dankbaar dat de open riolen, zand en later stenen straten, door de eeuwen, heen zijn vervangen. Dankbaar voor alle vooruitgang. Dankbaar voor het asfalt.

Gaza and the worldwide ignorance

Featured

Ignoring facts seems to be the new reality. The BDS whom supporters are not recognizing facts and just simple starts shouting. The MSM and lots of ordinary citizens worldwide who wants the best for everyone and therefore also ignoring facts. The last weeks the news was dominated with news about boycott Iran and the Peace for Prosperity plan, concerning the so called Palestines, both initiated by the USA. The renewed USA boycott for Iran is not ‘new’ news but most be seen as a repeating worldwide alarm signal, as also is the p&p plan trying to end the so called conflict and incredibly violence between Israel and the Palestine’s. I downloaded this Peace-plan and the Iran and Gaza constitution. A lot to read that’s for sure. What also is sure is that I make a compliment to the USA government. But not only compliments, I also address the ignorance which is part of this specific USA policy. The Peace-plan which is build on prosperity and hope, is not going to succeed. The effort, so good, and the ground for the answer, negative, everybody, can be read in the two constitutions I mentioned before.

Central is the base from which out these two constitutions are written. The Islam religion is the founding. That should not be any problem at all except, after reading, it is.

Every Islamic state, theocracy, is convinced that the Islam is the leading religion that will protect under, Islamic law, other religions, there is no equality. Every Islamic state is obligated to help, in word and finance, other states and groups to promote with the goal to installed Islam states in present not Islamics states.

No interference from outsiders in Iran on economical, financial and defending grounds. For GAZA and the PA it’s the same. The billions that are going to be used for the Peace plan are not welcome. The donations from Islamic states are, as in paying the salary’s for government workers and for the family’s members of convicted murderers. This conform they’re constitutions. So the USA Peace-plan is the ultimate effort and shows us, sadly, that nothing will change this Islamic goal. That’s the fact that not can be ignored.

Een voetbal en een vagina

Featured

De Charlie Hebdo cartoon is niet geplaatst. Wel te zien, in het artikel, zijn de ‘banners’ van te kopen rotzooi. Het gaat dus over een ‘vreselijke’ cartoon, een vagina met een voetbal erin. De reacties liegen er niet om. Vrouwonvriendelijk, het ultieme voorbeeld van ‘misogyn’ wat het feministische woord van ‘nu’ is. Ik reageer, plaatst nu toch een foto ! Hoe kan ik oordelen zonder de cartoon te hebben gezien? Nee, ik moet zelf googelen; op de trefwoorden vagina en voetbal neem ik aan. Daar heb ik dus geen zin in. Wat zijn dit voor een fake feministen. Moord en brand schreeuwen over een vagina maar door zelfcensuur de andere vrouwen niet de gelegenheid geven zelf te oordelen. De vagina is van ons ‘vrouwen’ , een ruimte van plezier, en daar kun je van alles instoppen. De penis is het meest voorkomende maar ook een vibrator, komkommer, aubergine of afwasborstel behoren tot de mogelijkheden. Het is maar waar je zin in hebt of je voorkeur naar uitgaat. Het blijkt te gaan om een Charlie / cartoon, die betrekking heeft op voetbal vrouwen, een wereld kampioenschap. De maker zal een man zijn . Twee grote mannenliefdes in een tekening verenigd; de vagina en voetbal. Ach, wat zijn mannen toch makkelijk te doorgronden. Maar in plaats van een vrouwelijke cartoonist die als antwoord een penis met twee voetballen als balzak tekent en, als Ajax weer eens verliest, op het kopje van de ingezakte penis een Ajax muts plaatst, krijgen we de hele ‘riedel’ ‘vrouwonvriendelijk’. Humor dames, humor, daar kan de ‘man’ prima mee op zijn nummer worden gezet .

Gerrit en Harry, twee Amsterdamse neven

Featured

Zijn naam is Gerrit, de neef van Harry, Harry de neef van Gerrit. Gerrit Slinger geboren in Amsterdam noord, in de van der pek buurt. 54 jaar getrouwd en, ook al is zijn lieve vrouw overleden, toch nog altijd samen. Op de Govert Flinck, daar op dat korte stukje, hebben ze altijd gewoond. Sandra is daar geboren. Zij werkt, om de hoek, bij de Hema, al 30 jaar lang. Daar is de koffie altijd lekker. Brendon, dat is zijn enige kleinzoon. Heel lief, die belt altijd. Het is toch nog wat frisjes, wij kijken omhoog, naar de wolken die het winkelend publiek op de Albert Cuyp volgen. Veertien maanden geleden is zijn vrouw overleden. Elly was haar naam. Tussen de wolken verschijnt een stralend stukje blauw.

Napolitaanse notitie Rebecca / Rebecca Napels note

Featured

Rebecca is geboren en getogen op Procida. ‘Rebecca is born and raised on Procida. Wanderlust is the only tattoo on here arm. A little aeroplane Wanderlust’ staat er op haar arm getatoeëerd, een vliegtuigje en een wereldbol vervolmaken haar tatoeage. Geboren en getogen op een eiland, een heel klein eiland, waar iedereen een scooter bezit en waar s avonds, met het eten van een ijsje eten de dag wordt afgesloten. Het is te weinig, er is te weinig input voor Rebecca om voor te leven. De stroom toeristen en de prachtige vissersdorpjes worden een last. Naar Amsterdam dat wil ze wel. Hard werken is geen probleem en haar Engels gaat met sprongen vooruit. Veel van haar leeftijdsgenoten zijn al uitgevlogen. De maritieme middelbare school levert al generaties Procidianen af die, wereldwijd, in de scheepvaart, op ferry’s en cruiseschepen werken. Rebecca is vriendelijk en leergierig. In haar fantasie al op weg naar andere landen, met de wetenschap dat haar kleine eiland, in de golf van Napels, daar waar de zee eindeloos omheen golft, wacht op de terugkerende.

Michail Boelgakov in Procida

Featured

-Michail a Russian writer who, with his book dog hart, made a soft landing on my beach bed. – –Michael is een Russische schrijver en is met zijn boek ‘Hondehart’ met een zachte landing op mijn strandbedje beland. -A beautiful novel. No heavy Russian literature but light, sprinkling, it’s satire and not at least a view in human revolutionary psyche. –Een prachtige novelle. Geen zware Russische kost, maar lichtvoetig, satirisch en een geschiedkundig kijkje in de menselijke revolutionaire psyche. –How the Russian revolution the social housing grounded. That the desire of ‘eternity youth’ and class society a universal theme is. –Hoe de Russische revolutie de sociale woningbouw heeft gegrondvest. Dat het verlangen naar een eeuwige jeugd en de klassenmaatschappij een universeel thema is. –That good and bad depends on your position in a segmented society. –Dat goed en slecht afhankelijk is van je plaatst in een gesegmenteerde samenleving. ‘–Dog-hart’ recommended, / Hondehart’, een aanbeveling.

Voor abortus en toch voor Trump

Featured

Het is bijna misdadig als ik mijn mening geef. Ongeloof op het andere gezicht, het besef dat je ‘eigen’ eerste indruk, een man vaak getrouwd, met een toren in new York, een flamboyante zaken man die in de jaren dertig niet zou hebben misstaan dat deze indruk is gebleven. Trump is regelmatig de weg kwijt. Dat staat zo vast als een huis. Dat was in 2017 en 2018. Zijn taalgebruik en tactisch spel, zijn onveranderd. Toch is mijn mening voor wat zijn gevoerde buitenlandse beleid, nu in 2019, van blanco ( zijn partij programma) en de uitvoering hiervan, positief. Dus ik glimlach nog steeds als ik hem in een cartoon zie opduiken met een gele zee-egel op zijn hoofd. Trump heeft grote stappen gezet mbt het nu voor eens en altijd onderstrepen dat de staat Israël legitiem is. Jeruzalem als hoofdstad, de moslim broederschap op de terroristen lijst zetten, nog eens benadrukken dat de Golan een integraal onderdeel is van de staat Israël. Dat is duidelijke taal gevolgd door maatregelen en wetgeving. De muur, abortus, opgesloten kinderen, een economisch conflict met China en een militair en financieel conflict met Europa, het is een lange lijst. Zijn vrouw afgebrand en neergezet als dom en golddigger, geeft al aan dat de anti trump ers alles uit de kast halen. Een vreselijk politiek strijdtoneel. Trump de man aan de grote tafel in de kroeg, het hoogste woord, seksistische grappen, altijd op zoek naar handel, extravert en niet bang van wat voor schijnwerper dan ook. Dat staat als een huis , net als zijn buitenlandse politiek, ik steun zijn Midden-Oosten politiek en erger mij groen en geel aan de nieuwe USA abortus wetgeving en hoop dat deze zal worden teruggedraaid ( denkende aan de abortus strijd die ook hier in de EU nog steeds gaande is). Ik een Trump supporter omdat het overleven van de staat Israël en haar inwoners belangrijk is en boven de veranderende abortuswetgeving en nieuwe handelsoorlogen uitstijgt , daarom steun ik Trump.

Napolitaanse notities Een lammetje in het museum

Featured

Een ‘Vosje’ is het meest bekend, een zacht velletje, soms met het vossen hoofdje er nog aan, om de schouders geslagen. Een klein lammetje, uitgebeend en bewerkt tot sjaal dit had ik nog nooit eerder gezien. Tot ik in Napels het archeologisch Museum bezocht. Naast de prachtige fresco’s en mozaïeken uit Pompei, zag ik een lammetje, als sjaal. Op Google was het niet mogelijk ook maar iets te vinden over deze sjaal, ik moest mij door een hoeveelheid Griekse en Romeinse carnavalskleding heen klikken zonder enige substantiële informatie te vinden over het gebruik van kleding en materialen in de oudheid. Dus ik heb twee dingen ontdekt; een lammetje als sjaal was in de oudheid een geliefd kledingstuk en in onze tijd geeft Google ons alleen nog maar irrelevante informatie.

Leven gaat voor het klimaat, Jesse versus Bibi

Featured

Its Bibi, as a world citizen Jerusalem will get my voice. — Het is Bibi, als wereldburger krijgt Jeruzalem mijn stem.

–Jesse not, Jesse is standing for climate and breaking the industrial power. The Dutch Green Party ( groen links) should on the green innovation level be a interested friend. With a country, Israel, worldwide admired for its innovations and scientific work. –Jesse niet, Jesse staat voor klimaat, voor het doorbreken van de industriële macht, dus zou op ‘ milieugebied’ een hechte vriendschap moeten hebben met een staat, Israël, die wereldwijd in de top 3 staat voor wat betreft groene innovatie en wetenschappelijk denkwerk. –But as it seems , for a long time, that’s not the case. The Green and the Dutch socialists are not so interested. –Maar dat is voor Groen Links en ook voor de PvdA niet van belang.

Inviting, unreliable English socialists ( anti Semitic) , shows us that ‘ covering’ in stead of communicating a political view, Dubieuze Engelse collega socialisten ( antisemieten) uitnodigen, laat zien dat ‘afdekken’ in plaats van een politiek standpunt innemen (en dit ook communiceren met de wereld) bij de PvdA de politieke insteek is, alles is gericht op coöperatie en invloed, de Europese socialisten zijn in de verdediging. GroenLinks hoeft alleen een stemming te houden; waar dan een pamflet of soort besluit, wat valt onder ‘het afdekken van een politieke mening met ruimte voor interpretatie’, uit komt rollen en wat direct voor pers en publiek beschikbaar is.

Het zijn de Palestijnen, die gehoord worden en doorklinken in de activiteiten van deze twee partijen. Dat is een mening en die mag en kan verkondigd worden als burger en dus ook als politieke partij. GAZA is een Palestijnse staat, daar gekomen omdat jullie dat politiek verantwoord vonden en internationaal steunden. Voluit en langdurig. Nu na 15 jaar: er is in GAZA een terroristen regering gevormd en een terroristisch beleid (uit) gevoerd. Als het kleine zusje van IS is in GAZA Hamas de baas. Op hun politieke prioriteiten lijstje staat met stip op nummer 1 ; vernietiging van de staat Israël. Met volledige steun van de PvdA en GroenLinks leden en het bestuur. Een fout buitenlands beleid, wat met steun van politieke EU fracties tot op de dag van vandaag nog steeds wordt uitgedragen. Antisemitisme iets anders kan ik hier niet meer van maken.

Napolitaanse notitie In Cico

Featured

Eten dertig kinderen pizza met patat, stapelen hun lege blikjes coca cola op elkaar, giechelen en schreeuwen en drijven de serveerster tot wanhoop. Het is de verjaardag van de zoon van de baas van de pizzeria. 12 jaar, de drempel naar de pubertijd is vandaag genomen. Lippenstift, navel truitjes en stoere petjes in het niets verhullende felle licht. Geen schaamte, vriendschap en plezier. Dit zijn de Italianen van morgen.

Juffen en meesters, de site waar je een cijfer kunt geven ..

Featured

Ja die site is de lucht ingegaan, ‘wat nu weer’ zal de juf, meester of docent hebben gedacht. Dit ‘alles’ is allemaal begonnen met een leerling die boos was op een docent, op een uitspraak van hem in een ‘atheïstisch versus religieus denkende discussie’. Het niet kunnen hanteren van kritiek op een godsdienst of politieke overtuiging is een belangrijk onderdeel van de klacht. Dat is jammer want deze jonge man nog ‘volop’ ‘lerende’ op emotioneel, sociaal gebied en nog druk met zijn lesstof op school, moet begrijpen dat discussiëren een techniek is om argumenten uit te wisselen en standpunten te bepalen. Dat kan betekenen, ongeloof, woede, lachen, het goedkeuren of afkeuren van de ander zijn argumenten, scheldpartijen, goed luisteren en duidelijk in je taal gebruik zijn. Ja, een andere mening kan soms als een ‘ bom’ binnenkomen. Een totaal andere mening horen, tegengesteld aan wat en waarom familie en vrienden denken. Dit is de les van vandaag voor ons Nederlanders; niet de CDA slogan “wees wat vriendelijker tegen elkaar.” Maar de slogan; “wees eerlijk tegen elkaar” en als je er niet uitkomt zeg dat dan ook . Dan maak je pas kennis met elkaar.

Lonely Wolf in Amsterdam

Featured

De advocaat van de slachtoffers van de vreselijke steekpartij op de Albert Cuyp heeft het nieuws opgezocht en terecht.

Een Lonely Wolf op de Cuyp. Gek gemaakt en zichzelf gek genoeg gemaakt om met een mes toe te slaan. Twee Amsterdammers bijna de pijp uit. Joodse Amsterdammers die naast een radicaliserende moslim, dag in dag uit, moesten werken.

Een Islamist, zo eentje waar de AIVD en onze Burgermeester het publiek voor waarschuwen. Let op, kijk uit, maak er melding van, dat is de vraag en de opdracht van de autoriteiten aan ons. Dus er is gebeld, de politie heeft aangeklopt, de GGZ is ingeschakeld en toch bleef deze Lonely Wolf zitten waar hij zat.

Lonely Wolves zijn in Israël, waar regelmatig burgers en Israëlische soldaten worden aangevallen en vermoord een vast gegeven. Het zijn mannen en vrouwen die, om een politieke of religieuze reden, of beiden, Joden wereldwijd aanvallen en de staat Israël willen vernietigen.

Net als nu in Amsterdam. Hij zoop en snoof te veel, was niet goed in zijn ‘pan’, was een ‘relie’ en heeft voor 99% zekerheid vaak en veel en langdurig te horen gekregen dat Joden niet deugen.

De boodschap dat Joden niet deugen is elke dag weer, decennialang, gecommuniceerd en ondersteund, wereldwijd, door tv, radio uitzendingen en in publicaties. Dit is voor 100% zeker.

Dit is antisemitisme. Dit is ‘framen’. Een land en zijn inwoners uitleveren aan miljoenen ‘van het padje geraakte’ relie’s en in hun kielzog een ‘aanhang’ die een wensdroom wil uit zien komen door antisemitisme als ondergeschikt of een fantasie te benoemen.

Dat is niet alleen onbeschoft, oneerlijk of onbegrijpelijk maar ook misdadig.

Op de Albert Cuyp zat een Lonely Wolf die tot actie is overgegaan. Een van de velen die er wereldwijd rondlopen. Er is gebeld en gewaarschuwd, maar Politie en Justitie waren gehouden aan wet en regelgeving.

En nu, heeft deze Egyptische man, niet zijn Marokkaanse buren geprobeerd te vermoorden, hij heeft gekozen voor zijn Joodse buren.

Het uitsluiten van de dader zijn antisemitische motieven kan en mag dus niet. Het uitsluiten is een anti semitische daad op zichzelf en als uitvoerend beleid van Politie en Justitie onacceptabel.

Niet het sussen of de angst voor maatschappelijke onrust is hier het belangrijkst, het vertellen, communiceren van de feiten dat is wat telt. Anti semitisme bestaat en mag nooit als waarheid niet benoemd of vergoelijkt worden.

De getroffen familie is in shock. De markt kraam houders zijn in shock, net als ik en nog veel meer Joodse Amsterdammers. De Joodse Amsterdammers omdat, ondanks het besef van het bestaan en gevaar van antisemitisme, het ongeloof weer werkelijkheid, weer waarheid is geworden. Op een gewone door de weekse dag is een Joodse familie in Amsterdam bijna afgeslacht.

De niet Joodse Amsterdammers zijn geschrokken en leven mee. ‘ Maar naar mij keek hij ook heel vuil’, ‘nee hoor ik denk niet dat dit antisemitisch is’ en dan het afsluitende argument; ‘hij was in zijn hart een goede moslim met een alcohol probleem’.

Onacceptabel is een leeg begrip en hier dan ook niet van toepassing. Wat wel van toepassing is is het recht op zelfverdediging. Zoals in Israël de IDF de bescherming en de zelfverdediging van de burgers van Israël heeft geregeld en uitvoert zullen de Joden in Europa hun eigen bescherming moeten gaan organiseren. Niet voor niets heeft de staat Israel de laatste jaren regelmatig de Joden opgeroepen naar Israël te komen. Alleen de Joodse staat kan namelijk de garantie geven dat er niet gekeken of weggekeken wordt en antisemitisme wordt vergoelijkt onder het mom van geestelijk instabiel of een moeilijke jeugd.

De Nederlandse staat is er voor al haar burgers. Israël niet meer, Israël heeft gekozen voor de al eeuwen lang door anti semitisme geplaagde en belaagde Joden. Al het andere is niet meer relevant.

Zuckerberg

Featured

Mark is genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

Dat is hij natuurlijk niet.

Mark is altijd in het nieuws.

Economisch, financieel.

Sociologie, psychologie.

Hier voeg ik vrede aan toe.

De mogelijkheid is geschapen om wereldwijd met elkaar te communiceren.

Om onze kennis en ervaringen te delen.

Om onszelf te organiseren.

Een technologisch geschenk.

Een Nobelprijs voor de vrede waard.

Femke als de heilige maagd Maria

Featured

Die Femke toch schuift aan bij een gebedsdienst, dat lees ik in het parool. Ik ga dr maar vanuit dat het waar is. Dat deze burgemeester in een land waar staat en kerk gescheiden zijn( ja ik weet het niet helemaal ) en zeg een kleine 70 procent van de Nederlanders ongelovig zijn elke keer weer te vinden is in gebedshuizen. Heeft ze nu echt niets beters te dien. Moet zij niet de neutraliteit uitstralen , dat iedereen haar even lief is. Dat elke Amsterdammer mag eten wat hij of zij wil, mag neuken met wie hij of zij wil, mag bidden tot wat hij of zij wil. Dat dat niet haar pakje aan is. Veel Amsterdammers, van oudsher rood, hadden God niet in hun vaandel staan. Ja rood, niet links. En rood is niet links, dat is geen groen links, rood is scheiding van kerk en staat. Gelijke rechten voor man en vrouw. Nee wat lees ik ; daar zit ze dan, op de gescheiden vrouwen afdeling, tussen de bidders ja en amen te zeggen. Vreselijk, geen greintje benul van de eeuwenlange strijd die in Nederland gevoerd is. Foute boel die Femke.

Geslacht en gender neutraal

Featured

Een vergissing, ja een vergissing in woordgebruik. Gender is een Engels woord en betekend geslacht. Onder geslacht verstaan wij: man en vrouw. Dat is biologisch bepaald, aan de hand van DNA, verschillende soorten en hoeveelheden specifieke hormonen en verschillende geslachtsorganen. Duidelijker kan het dus niet. Nu gender, gender betekend ook geslacht maar hier hebben wij het niet over een biologisch bepaald geslacht, maar over de historische en de van oudsher gegroeide sociologische en psychologische plaatsing van een geslacht, dit alles in relatie met de natuurlijke omgeving en hedendaagse maatschappij. Denk bv aan roze en blauw als typische jongens en meisjeskleertjes, beroepen die gezien worden als mannelijk of vrouwelijk. Ook het sterke en zwakke geslacht wat, het moet gezegd, gelegen is in het feit dat mannen meer spierkracht massa hebben op grond van biologische bouw. Waarom nu deze inleiding. Er is helemaal niets mis met de biologische bepaling van man en vrouw. Er is ook niets mis met de de ontwikkelingen om man en vrouw dezelfde rechten te geven. Dit is een langdurig proces van toegang tot universiteiten, de strijd om stemrecht voor vrouwen en is ook van toepassing op het jongetje dat roze kleren wil dragen of met poppen wil spelen. Dit is de emancipatie van man en vrouw die is verankerd en voortgekomen uit de feministische beweging. Feminisme is eigenlijk het ouderwetse woord voor gender neutraal. Maar gender neutraal is niet biologisch neutraal. Nu zijn, bestaan, er mensen die zich geen man of vrouw voelen of meer man dan vrouw. Ook bestaat er een breed spectrum van aangeboren biologische afwijkingen . Afwijkingen op het vlak van de voortplantingsorganen of hormonen die samengaan met een van de twee geslachten Deze groep wordt nu intersekse personen genoemd en heeft plaatsgenomen in het rijtje homofiel, lesbisch en transgender. Maar deze groep is niet gender neutraal. Deze paraplu groep is niet gebaseerd op de biologische man of vrouw maar op sexuele voor keur en nu met de intersekse aanvulling een groep met een biologische afwijking. Wel is deze groep gender neutraal in de zin van; draag roze of blauw, oefen elk beroep uit waarvan jij denkt dat je het leuk vind en natuurlijk de gender neutrale uitbetaling daarvan. De gebruikte terminologie wekt verwarring op, is verwarrend en wordt vaak verkeerd of oneigenlijk gebruikt. Gender neutraal is niet biologisch neutraal. Er bestaan twee biologische geslachten en geslachtsloos met een biologische oorzaak en ook de voor beiden groepen daaruit voortvloeiende persoonlijke keuze om hetero of homo georiënteerd te zijn. Iemands seksuele voorkeur, travestie of je meer man dan vrouw of andersom voelen met de mogelijkheid tot geslachtsverandering vallen niet onder gender neutraal, biologisch geslacht of bij geboorte geslachtsloos.Deze ( lhtb) paraplu groep vraagt terecht aandacht voor acceptatie en actie tegen discriminatie maar komen voort uit persoonlijke keuze. Dus als er op de sociale media of op een verjaardag onbegrip geventileerd wordt dan lijkt mij dat de gebruikte termen en de uitleg daarvan in duidelijkheid te kort schieten.

Nog een keer gender neutrale wc’s

Featured

Er kwam een artikel voorbij op de AT5 website. Iets over een tentoonstelling en de daar aanwezige gender neutrale wc’s. De verschillende argumenten van voor en tegenstanders werden op een rijtje gezet en ook het nieuwe plan om in de openbare ruimte ( parken) gender neutrale wc’s te plaatsen. Een ‘keurig’ artikel waar in voor en tegen argumenten aanbod kwamen. Dus weer liet ik mijn gedachten gaan over de ‘wc kwestie’ die de, Amsterdamse, gemoederen nu al een tijdje bezig houdt. Dit, nadenken over, heb ik al eens eerder gedaan en weer kom ik tot dezelfde conclusie. Gender neutraal wordt verkeerd in de ‘markt’ gezet en gaat aan een aantal zaken voorbij.

Neutraal in de betekenis dat aan ‘iets’ of ‘iemand’ geen waardeoordeel, of toekenning van een mening wordt gegeven. Politiek neutraal, CO2 neutraal, je mening over een boek of de net gekochte laarzen van je beste vriendin. Niet goed, niet slecht, niet mooi , niet lelijk, wel relevant, niet relevant. Deze wc kwestie geeft het dagelijkse begrip mbt neutraal een nieuwe betekenis. Die was er altijd al maar is nu in het dagelijks taalgebruik gemeengoed geworden. Hier heeft de feministische beweging een vinger in de pap. Eigenlijk zijn zij de grondleggers van de gender neutrale wc. Elke baan moet toegankelijk zijn voor man en vrouw, elke opleiding moet toegankelijk zijn voor man en vrouw, eigenlijk alles waar van oudsher op basis van het geslacht vrouw, de vrouw is of werd achtergesteld in het politieke, economische en sociale leven.

Nu de wc’s…Van gescheiden toiletgang was vroeger geen sprake, in de buitenlucht of een gat in de grond dat was het wel zo een beetje. In India zijn tot op de dag van vandaag veel vrouwen niet veilig als het op plassen en poepen aankomt. Nu is de komst van een privé ruimte voor vrouwen natuurlijk niet voor niets ontstaan. Vrouwen zijn kwetsbaar, met hun onderbroek hangend op hun kuiten, hun tasje bungelend aan een haakje aan de deur, in een ruimte waarin deze deur met een klein duwtje kan worden geopend. Daar mag niet aan worden voorbij gegaan. Het lijkt of deze kwetsbaarheid geen item is of mag zijn. Dat man en vrouw elkaar altijd respectvol en beleefd bejegenen. Maar respectvol bejegenen is niet neutraal en kwetsbaarheid is ook niet neutraal, dit is een wensgedachte die wordt gelogenstraft door de dagelijkse praktijk. Dat de aparte vrouwen wc bestaat is gelegen in het feit dat heet veiligheid. Niet meer en niet minder. Dit gaat niet over geslachtsverandering, of dat rolstoel gebruikers ook een aangepast toilet hebben. Dit gaat niet over zittend en staand plassen en de wc hygiëne. Ik herhaal het nog een keer dit gaat over veiligheid.

Als de gemeente Amsterdam vrouwen toiletten beschikbaar stelt voor het mannelijk geslacht dan is er iets mis. Maar als de gemeente, in alle openbare ruimten, een derde toilet beschikbaar stelt toegankelijk voor man en vrouw dan is de keus duidelijk en laat de overheid ook daadwerkelijk zien dat veiligheid voor vrouwen op nummer 1 staat en ondergeschikt is aan wc neutraliteit. ‘Be my guest!’.

Neverland op school

Featured

Wat zeggen de kinderen. De kinderen en jongeren in Nederland. De kinderen die een groot deel van hun tijd op de sociale media doorbrengen, die naar de gesprekken van hun ouders luisteren, variërend van ‘wat wij gaan eten vanavond’, een familielid die gaat scheiden of wat de vakantie bestemming gaat worden. Maar er is natuurlijk ook het ‘nieuws’ het NOS of RTL nieuws wat in gezinnen besproken wordt en dat is dit keer de documentaire ‘Neverland’. Hiervoor was het, mogelijk, de scheiding van Wesley en zijn vrouw Jolante, maar een scheiding is niet het onderwerp van ‘Neverland’ en de pedofilie die hierin besproken wordt is van een geheel andere orde dan de problemen van voetballer Wesley of een scheidende oom en tante.

Over pedofilie wordt niet gesproken. Hier wordt over gefluisterd of het wordt verzwegen. Kleine kinderen zullen nooit iets horen over pedofilie, waarschuwingen in de trant van ‘niet bij vreemden in de auto stappen’ dit is de meest gangbare waarschuwing, van ouders aan hun kinderen, die ‘pedofiel’ gerelateerd zijn. De angst en onmacht die uit dit soort waarschuwingen spreekt geeft aan dat ‘het gevaar’ genaamd ‘pedofilie’ bij alle ouders diep in hun onderbewustzijn is verankerd.

Seksueel misbruik is verschrikkelijk, voor de kleintjes onder ons, voor de jongens en de meisjes, voor volwassen vrouwen en mannen, het is een misbruik dat al zo oud is als de mensheid.

En nu dus ‘Neverland’. Een wereldberoemde popster. Ieder kind kent Michael. Zijn liedjes zijn populair en de dansjes die erbij horen ook. Vier uur tv over pedofilie. Gemaakt voor een volwassen publiek. Niet voor de doelgroep kinderen, terwijl zij wel het ‘lijdende voorwerp’ zijn.

Dus nu is het de tijd om te praten met je kinderen, want de meeste kinderen zullen er al iets over gehoord of gelezen hebben, als je dat al niet al eerder had gedaan. Praten met je kinderen over pedofilie, zoals je ook praat over sexualiteit, over vrijen, zoenen, kinderen maken en als ze wat ouder zijn over menstruatie, condooms, geslachtsziekten, abortus en de vreugde die ouders ervaren als hun kindje geboren wordt.

De King of pop, zijn muziek en nu het gegeven dat hij een pedofiel was. Dit is nooit bewezen, er is ooit een strafzaak maar nooit een veroordeling geweest, maar ook dit, het niet melden van misbruik is een onderwerp van het ouder en kind gesprek. Dat zwijgen niet fout is maar dom, dat het kind niet fout is maar de pedofiel. Dat niet praten betekend dat ook andere kinderen heel veel verdriet gaan krijgen.

Pedofilie is vies, is fout en verboden. Bij de wet. Dat je hiervoor heel lang de gevangenis in moet. Pedofilie betekend gewoon het seksueel misbruiken van jonge kinderen. Een keurig, abstract, woord dat de vieze, gore, lading dekt.

Omdat het regelmatig voorkomt dat ouders, of familie, weten dat een kind seksueel misbruikt wordt en om redenen, voor mij onbegrijpelijk, hier niet mee naar de politie of een vertrouwensarts gaan is het zaak de ‘juffen en meesters’, docenten middelbaar en het ministerie van onderwijs het volgende te vragen.

‘ Neverland’ is niet de documentaire die op basis en middelbare scholen vertoond moet worden. De Nederlandse tieners zijn bijdehand genoeg om deze docu zelf te downloaden. Misschien zijn er lespakketten of onderwijs video’s beschikbaar, ik weet het niet, staat pedofilie als les onderwerp ingeroosterd, ik weet het niet. Maar ik hoop van wel. Ieder jaar weer. Ja, ieder jaar weer. En wij vaders, moeders, tantes en opa’s, wij weten dat de juffen en meesters overbelast zijn. Dat de lijst van ‘zaken’ die aandacht vragen eindeloos lang is en de tijd beperkt.

Maar alleen het geven van informatie over wat pedofilie is, het herkennen van en het bespreekbaar maken kan de ‘angst’ die deze verschrikking met zich meebrengt, waar kinderen zomaar ongevraagd in terecht kunnen komen, doorbreken.

Pedofilie is niet uit te bannen, het is een gegeven.

De verantwoordelijkheid bij de ouders leggen lijkt in eerste instantie correct maar is, als bescherming van het kind tegen pedofilie, onvoldoende. Zoals ‘ Neverland ‘ laat zien, maar ook andere, in de openbaarheid gebrachte, pedofilie ‘zaken’, zijn niet alle ouders opgewassen tegen bedreigingen, het laten afkopen van schuld door betalingen, of andere ‘psychologisch’ gerelateerde redenen.

‘Neverland’ is geen lesje, ‘Neverland’ is geen waarschuwing, ‘Neverland’ is een in beeld gebracht feit. Dat pedofilie een inktzwarte ‘demon’ is waar wij allen, in de zin van educatie en alertheid, verantwoordelijkheid voor dragen.

Homeland een serie

Featured

En dan Herman, een doorsnee FB gebruiker, die commentaar geeft op een post die informatie geeft over de veiligheidssituatie in Israël. Ik zie een aantal van zijn profielfoto’s. Hij lijkt op Saul een van de hoofdpersonen in de serie Homeland. Carrie en Quinn en natuurlijk Brody, zijn fictieve personen die in een populaire Netflix serie de spionnen wereld aan ons kijkers voorlegt. Ons aan de hand meeneemt, ons iets leert of ons misschien wel iets wijsmaakt. De patriot act, Irans nucleaire aspiraties, de wereldwijde jihad, overlopers, dubbel spionnen, macht, sex, geld, patriotisme en religie, liefde en heel veel zwarte blinkende SUV’s die het contrast vormen voor de oude barrels waar de jihadisten gebruik van maken. Deze serie, een wereldwijde hit, geeft ons burgers de munitie om complot theorieën te accepteren, te initialiseren zodat bij de dagelijkse berichtgeving over wereldwijde politieke ellende er steeds bij de burger een klein rood vlaggetje tevoorschijnkomt. Is het waar? Worden wij gemanipuleerd? Deze zomer ontdekte ik een straatje in zuid Spanje. Hier werden de slachtoffers van de (katholieke) inquisitie doorheen gevoerd, voor ondervraging, marteling, het bekennen of ontkennen van vaststaande of verzonnen feiten, met de dood als gevolg. De inquisitie is een historisch feit, twee wereldoorlogen en de Twin Towers zijn dit ook. Dood om macht te consolideren, om echte of verzonnen vijanden te lijf te gaan. Maar niet alleen in Europa en in de USA. Ook in het Midden oosten en het Verre oosten, werden burgers ingezet en gemanipuleerd. Alle koningen, koninginnen, dictators, regeringen en parlementen wereldwijd, maakten en maken gebruik van manipulatieve (spion) technieken. Soms om ‘slecht’ te doen, soms om een ‘werkelijke’ bedreiging te elimineren. Wat mij heeft gestoord in deze serie, waar ik een traan om heb gelaten, waar ik weer eens, ik wist het al, op gewezen ben. Dat deze fundamentele strijd tussen de Arabieren en de USA en de geallieerden zijn oorsprong heeft in de dictatoriale religieuze regimes die wereldwijd, al eeuwenlang, het politieke, sociale en economische klimaat vergiftigen. Dat is een feit waar wij burgers bij stil moeten staan, het spionnen geweld, de bommen en economische sancties zijn hier slechts een afgeleide van.

Spaanse zigeuners

Featured

Die zie ik hier de wanden van de musea vullen, prachtige schilderijen van Spaanse Roma, hun leven, geluk, honger en verdriet, de kinderen en natuurlijk de ‘Flamingo’, de jurken, de waaiers, en de stippel schoentjes. De rood met witte schoentjes die overal ter wereld in de kasten van kleine meisjes te vinden zijn. De Spaanse Roma bedelaarster die op de trap van de kathedraal een onverstaanbaar maar prachtig lied zingt. Dit zijn geen Hongaarse Roma. De Roma romantiek die hier in Spanje leeft, die bij de Roma en niet Roma vertedering en vreugde oproept, die is in Hongarije nergens te vinden. Hier dansen de Hongaarse Roma niet de Flamingo. Hier worden de Roma als ongeletterd en lastig gezien. Dit om- en beschrijf ik dan nog vriendelijk. Hier in Hongarije hangen, verspreid in de musea, geen tientallen schilderijen van Roma afgebeeld tussen gezellige huisjes en weelderige bloemenpracht. En dat is jammer. Dus weer wil ik een oproep doen voor de vestiging van een Hongaars Roma museum. Een museum waar ‘Roma’ schilderijen hangen, boeken van Hongaarse Roma schrijvers en schrijfsters in te kijken zijn. Musici geëerd worden. Een museum dat de alom bekende Roma ellende en misère overstijgt. Bij deze dus. Schilderij: Gitana de Granada 1915 Juan de Echevarria ( Carmen Thyssen museum Malaga)

Het derde oog

Featured

Kristalletjes die zijn in. Positieve energie, het wegwerken van kwaaltjes en nu hoor ik vandaag ook nog over het derde oog, een derde oog dat iets heeft of doet met magie of inzicht. Het duizelt mij. Nu religie bij velen niet meer een onderdeel van hun leven is komen daar steentjes, kristalletjes, gefantaseerde oogjes en geiten yoga voor in de plaats. Zij komen mij soms wereldvreemd over, de jonge generatie Europeanen van vandaag de dag. Laat ik het maar houden op; beter een kristalletje om je nek dan bidden, aanbidden en het kritiekloos volgen van zelfbenoemde voorgangers.

De Spaanse driehoek

Featured

Van Malaga naar Sevilla, dan door naar Granada en weer terug naar de Costa del sol. Allemaal goed te doen met de bus. Het zijn prima Spaanse bussen en verbindingen, sommigen zelfs met een privé tv schermpje waarop films kunnen worden gekeken en met gratis internet en, niet onbelangrijk, de tickets zijn goedkoop. Een scheef driehoekje dus hier in Andalusië. Een leuk driehoekje, een reisje van 10 dagen. Granada, overzichtelijk met een leuk historisch centrum en een boulevard direct gelegen aan een prachtig schoon zandstrand, met naast het geboortehuis van Picasso het Thyssen museum dat de Spaanse cultuur weergeeft in een prachtige collectie schilderijen, die jong en oud, zal betoveren. De 4 uur durende bustocht naar Sevilla laat me het platteland van Andalusië zien. Eindeloos uitgestrekte olijfboomgaarden die zich over de heuvels, afgewisseld met witgekalkte boerderijen en dorpjes, uitstrekken. En dan Sevilla. Groot, groter dan Malaga, met een imposant historisch centrum. De kathedraal, het oude middeleeuwse centrum met kleine straatjes en bekoorlijke pleintjes waar lang tafelen aan een gedekte tafel met linnen gelijk staat aan een stukje hemel op aarde. Schitterende paleizen en ‘La Catedral del Toreo’, een prachtige oude stieren-vecht arena, zijn naast de talrijke mandarijnen en sinaasappelbomen de sfeermakers van Sevilla. Dan ga ik op weg naar Granada. De Sierra Nevada rij ik tegemoet. Imposant en wit besneeuwd waakt zij over Granada. Een middeleeuwse stad waarvan het centrum je doet denken aan een ‘soek’ in Noord-Afrika. Maar naast dit heerlijke doolhof van kleine straatjes, een kathedraal, klooster en archeologisch museum is het ‘historische complex ‘Alhambra’ de place to go. Twee uur duurde de busrit weer terug naar Malaga. Dus tien dagen Andalusië is veel lopen, veel zien, veel lekker eten en genieten in een warm februari zonnetje, dag Andalusië bedankt voor je vriendelijke onthaal !

Een Japanner in de tapasbar

Featured

Ik dacht ‘ik geef ze mijn Engelstalige menukaart’. Een bejaard setje Japanners klimt op de hoge barkrukken aan een tafeltje naast dat van mij. Moeilijk kijkend naar de Spaanse tapaskaart nemen ze de door mij aangeboden Engelse menukaart, denk ik, met plezier aan.

Maar 10 minuutjes later, als ik zelf nog een tapasje wil bestellen , krijg ik de kaart niet terug. Volgens mij is hij met zijn mobiel al de Spaanse tapasjes naar het Japans aan het vertalen met Google translate. De kaart is uitgebreid dus.. ik bestel nog maar een sangriatje.. en dan krijg ik de kaart terug. Hij laat mij een klein electronisch dingetje zien, ‘Made in Japan’ wat direct vertaald . O die Japanners toch, ik had het kunnen weten, werelds beste ‘elektronica producenten’, een Nikkei ‘moet ik hebben dingetje’ dat zowaar vertaald wat je uitspreekt en dan nog naar elke taal die je je maar bedenken kunt. Ik kende de ‘Nikkei’ alleen als beursterm. Hij trots op zijn Japanse vertaal computertje, ik zwaar onder de indruk van dit technische hoogstandje en met de wetenschap dat ‘Nikkei” een voor mij nieuwe producent is in het rijtje Japanse elektronica giganten en zo zitten wij allen te genieten in een authentieke tapasbar. Hier komt de wereld samen.

De Arabische bouwvakkers van het Alhambra

Featured

Het Alhambra in Granada is een wereldwonder. Een van de velen op de lijst die lang en wereldwijd is en terecht zoals ik nu met mijn eigen ogen heb mogen aanschouwen. Alhambra is de naam die gegeven is aan een complex van gebouwen: een kerk, torens, tuinen en als hoogtepunt het ‘Palacio Nazaries’ een paleis uit de Arabische ‘duizend en een nacht sprookjes’. En dan, terwijl ik door dit prachtige paleis heen loop zie ik hem; aan zijn broekriem hangt een sleutelhanger. Een fel gele veiligheidshelm, een heel kleintje, van plastic. Dit moet iemand zijn die werkt in de bouw, dat kan haast niet anders. Naast hem loopt zijn vriend of broer, al net zo stevig gebouwd maar zonder sleutelhanger. Met deskundige blik bekijken zij het paleis van de sultan. De houten balken, de als mozaïek gelegde tegelvloer, de betegelde wanden en marmeren fonteintjes, het sublieme afwatering systeem, maar eerst en vooral zie ik ze kijken naar het pleisterwerk. Het duizend jaar oude pleisterwerk. Nog puntgaaf en van een ongekende schoonheid. Met de hand bewerkt, uitmuntend Arabisch vakmanschap. Net als de plafonds en deuren, die zijn van bewerkt koper, geslagen ijzer, of gemaakt van in mozaïek gelegd cederhout. Van pleister en stuc, gemengd met albast en marmer poeder, daaruit werden de prachtigste patronen gesneden; planten, bloemen, schelpen en sterren vermengd met Arabische kalligrafie waarin Allah wordt benoemd en geprezen. Dit ultieme pleisterwerk bedekt de wanden en een aantal van de plafonds. Dan komen we aan bij het gedeelte waar in lang vervlogen tijden de harem van de sultan verbleef. Een fontein ondersteund door magistrale marmeren leeuwen neemt een centrale plaatst in. Je ziet de mannen denken. Een harem. Zij hebben aan hun eigen, 21ste eeuw, harem hun handen al vol; aan moeders en schoonmoeders en tel daar hun vrouwen, dochters en zussen nog eens bij op. De verrassing, de bewondering, het ongekende vakmanschap en het ongeloof dat dit paleis ,na ruim duizend jaar, nog steeds standvastig op de heuvel uitkijkt over Granada en de Sierra Nevada dat is wat er in onze gedachten achter blijft als wij, bezoekers, door de prachtig aangelegde tuinen weer terug keren naar ons huis of hotel.

Libanon vandaag de dag

Featured

Libanon, daar komt hij vandaan. Mohammed is zijn naam en hij is een atheïst. Dat ik goed begrijp dat hij niet de enige ‘Mohammed’ in Libanon is die niet meer 5 keer per dag op een matje wil bidden. We praten wat, in een waterig Spaans zonnetje over Libanon, over de al bijna vergeten burgeroorlog, de autobommen, de politici die op deze manier uitgeschakeld werden en de jarenlange politieke invloed van de Syriërs op de staat Libanon. En dan de Syrische vluchtelingen. Anderhalf miljoen hebben hier naar veiligheid gezocht. Libanon kraakt en zucht. De werkeloosheid is twintig procent en Libanon heeft een hoge notering op de corruptie index maar, is ondanks alles, in staat gebleken politiek stabiel te blijven. Het parlement is verdeeld op religieuze basis, de minister president is moslim en de president is christen, ook het parlement bestaat uit 40 procent Christenen en 40 procent Moslims de overige 20 procent is gereserveerd voor ‘overig’. Deze, ooit tijdelijke in 1990, na de beëindiging van de burger oorlog, bedachte constructie houdt stand. Meer stemmen voor de Moslims, dit wordt niet in zetels gehonoreerd, niet meer dan 50 % is toegestaan. Hetzelfde is van toepassing op de Christelijke stemmen. Ik wist het niet. Wat ik wel wist was dat de scholen in Libanon dubbele diensten draaien, dit zodat ook de vluchtelingen kinderen naar school kunnen gaan. Dat de bevolking de vluchtelingen meer dan zat is, dat zij als een zware last gezien worden, dat staat vast. Dat er regelmatig zwaar geweld tegen ze gebruikt wordt is blijkbaar ook een vaststaand gegeven. De Libanezen hebben niets met de Syriërs, na de beëindiging van de burgeroorlog zou de Syrische staat een ‘jaartje’ blijven maar dat was niet het geval. Jarenlang bleven zij betrokken bij de Libanese politiek, hadden zij het eigenlijk voor het zeggen. Dat heeft ‘kwaad bloed’ tot gevolg gehad. Naast de invloed van Hezbollah, die als enige partij de wapens niet hoefde in te leveren en als politieke partij in Libanon een stem in de politieke besluitvorming heeft. Nog steeds is Libanon in ‘oorlog’ met buurland Israël. Hezbollah zal de wapens niet neerleggen en blijft volhouden dat Israël een gevaar is voor de veiligheid van Libanon. Dus geen diplomatieke betrekkingen. De hoogste tijd dat nu Libanon stabiel is en de vluchtelingen weer kunnen terugkeren, de regering van Libanon het initiatief neemt om met Israël diplomatieke banden aan te knopen. Een nieuwe ambassade in Beirut en in Jeruzalem dat zou een goed begin zijn. Het vijand beeld dat Hezbollah blijft cultiveren om zo zijn ‘gewapende’ invloed op de Libanese staat te kunnen blijven uitoefen zal hierdoor in kracht inboeten. Dat zal uiteindelijk iedereen ten goede komen. Mogelijk dat het nieuwe USA vredesplan, wat binnenkort zal worden gepresenteerd, twee spik splinter nieuwe ambassades, al is het maar in een voetnoot, als suggestie heeft opgenomen.

In Katholiek Polen is lesbische sex niet lekker

Featured

Een biertje voor 3,50 dat is in Zweden een stuk duurder. Maria is blij, lekker weer hier en de alcohol is betaalbaar. Maria en haar vriendin Anna wonen in Zweden. Hun mini vakantie naar Malaga is een beloning voor het harde werken. Maria en Anna zijn lesbiennes. Vrolijke gezellige jonge vrouwen die Polen hebben ingeruild voor Zweden. Een prima land, de taal is lastig en het leven duur maar de Zweden zijn vriendelijk en hulpvaardig. Ook het feit dat Zweden een milieuvriendelijk land is is voor deze twee afgestudeerde milieu deskundigen een verademing. De bussen stinken hier dat was het eerste wat de dames opviel, in Zweden gebruiken ze als brandstof biogas en elektra. Ruim een jaar geleden zijn ze in Malmö een milieuvriendelijk schoonmaak bedrijf begonnen. Veel papierwerk, maar het is gelukt. Nog een paar jaar en dan kunnen ze de Zweedse nationaliteit aannemen.Want als lesbiennes is trouwen in Polen onmogelijk. Ze hebben het geprobeerd, de Poolse officiële documenten die noodzakelijk zijn werden niet uitgereikt. Ze wisten het, dat we willen trouwen, hoe is een raadsel. Frustratie is wat zij voelen maar geen schok. In Polen is homosexualitiet nog steeds niet geaccepteerd, hun ouders zullen wel een vermoeden hebben maar uitgesproken en besproken is hun seksuele voorkeur nooit. Flauwe en gemene grappen worden er door hun familie gemaakt, dat lesbiennes niet goed in hun hoofd zijn, uit de kast komen dat zit er gewoon niet in. Maria is zelfs een keer door een politie agent met een pistool bedreigd, in het katholieke Polen, zogenaamd, heteroseksueel en in hun nieuwe vaderland Zweden zijn Maria en Anna vrolijke initiatief rijke vrouwen die er voor uit mogen en kunnen komen dat vrouwenliefde ok is. Nog even wachten dus een Zweeds huwelijk ligt in het verschiet.

Ijslandse doorkijkjes

Featured

Net zoals vroeger in Nederland.

Geen gordijntjes, de ramen keurig schoon, kleine doorkijkjes.

Maar nu niet meer. Nederland voelt zich niet veilig meer.

De sociale controle is achteruitgegaan en in meerdere wijken, stadsdelen verspreid over Nederland, zijn er geen gezellige huiskamers meer te zien, maar straten bevolkt met ondoorzichtige vitrage en dikke gordijnen.

Niet in IJsland, in IJsland gaan de gordijnen gewoon open, het licht dat door de hoogte en breedte graad maar spaarzaam voorradig is mag binnenkomen, het geringe aantal bewoners, inwoners, maakt het ‘wij kennen elkaar allemaal’ zwaai maar even als je langsloopt tot een tweede natuur.

Ik heb gezocht naar criminaliteitscijfers. IJslandse criminaliteitscijfers. Die zijn er niet. Alcohol misbruik, verkeersovertredingen, een moord per jaar en zo nu en dan een burenruzie. De politie heeft geen wapens en ook een leger is voor de pacifistische bevolking uit den boze. IJsland is wel lid van de NATO en een klein Deens fregat dobbert eenzaam, naast een enorme ijsbreker, in Reykjaviks haven.

Het klimaat is natuurlijk onderdeel van de geringe criminaliteit, kou en sneeuwstormen zorgen ervoor dat de IJslander veel binnenshuis vertoefd en de sociale controle, begrijpelijk onder de, vaak in bloedlijn verwant, 330.000 inwoners is groot.

Dus dit bezoek aan IJsland was een dejavu.

Heimwee naar de Nederlandse huizen van weleer. Niets te verbergen, trots op het nieuwe bankstel, laat maar zien dat wij, hier binnen, het goed en gezellig hebben.

Las ik laatst niet dat het aantal wetten en regels in Nederland weer is toegenomen ? Ik heb een suggestie, tussen 8 en 7 verplicht de vitrage open.

Samen staan we sterk en dan is de recente CDA campagne ‘ zeg goedemorgen’ overbodig, dan zwaaien wij gewoon naar onze buren in plaats van door een spleetje te gluren, wachtend op naderend onheil.

IJslandse wol

Featured

Ik streel het raam.

I caress the window

Onbewust.

Unconsciously

En later nog een keer.

And minutes later again

Ook onbewust.

Also unconsciously

Toen ik het zag. De bergen, IJslands pracht.

When I saw it. The mountains, Islands splendour

Mijn hand teder langs het raam van de bus.

My hand, tenderly past the bus window

Zomaar, ineens ontroerd als ik was.

Just like that, as moved as I was

En later nog een keer.

And later again.

Ik weet niet eens meer waar dit was.

I can not remember where.

Of toch wel, de IJslandse wol, in de kleuren mos en zee.

Yes I can, the Icelandic wool, in the colours moss and see

en sneeuw wit zo wit als wit kan zijn

and snow withe, so withe as withe can be

Wally het walvisje

Featured

Koud, koud heb ik het hier op de boot die voor de kust van Reykjavik op zoek gaat naar een walvis. Wat een prachtige baai, wat een uitzicht en ik ben vol hoop want volgens de marine biologe die ons toeristen informeert over de ‘walvis’ zijn er op dit moment drie aan het rondzwemmen in de baai van Reykjavík.

Ik heb geluk, het is droog, er is alleen een koude snijdende wind om te trotseren en de aanblik van prachtige gletsjers die met sneeuw zijn bedekt maken deze trip al meer dan de moeite waard. De zee is kalm en wij toeristen hoopvol.

De marine biologe verteld ons over het leven van de walvis, een zoogdier, en dan, opeens, zien wij iets, een stukje staart dat tevoorschijn komt. Ja, de staart die wij toeristen al zo vaak op de tv, in documentaires hebben mogen aanschouwen nu echt, life, voor onze koude neuzen. Een walvis staart die naar ons zwaait.

Met mijn goedkope verrekijker zoom ik onhandig in, het is echt, de lieve reus van onze oceanen, als knuffel in vele kinderkamers te vinden, de kolos met de gratie van een ballerina zwemt hier en laat zich aan ons zien. Het is een pubertje, nog net niet volwassen en zoals alle pubers nieuwsgierig. Hij of zij zwemt onder het zee oppervlak rond en laat zich dan hier en dan daar zien. Wij toeristen zijn stil, geen gejuich of gegil, nee. Het besef van onze nietigheid, gevangen op een kleine, slingerende, boot tussen de ons omringende witte dodelijke ijspracht en de kracht en sterkte van een van wereld grootste zoogdieren, overvalt ons allen.

Later op de weg terug, in de warme kajuit, onze mutsen en wanten op een hoopje, verteld de biologe ons over de hoeveelheid plastic die de ingewanden van deze en andere bewoners van de zee verstoppen en vernietigen, dat wij ons plastic moeten scheiden of nog beter nooit meer iets van plastic mogen kopen of gebruiken.

Onze Wally, onze lieve puber, ons in het hart gesloten walvisje, de aanwezige kinderen met tranen in hun ogen aan de warme chocolademelk, gaat Wally nu ook dood? Wat een droevig einde van dit super uitje.

‘Ben je gek’ begin ik te oreren, de schuld bij ons neerleggen, onze kinderen nachtmerries bezorgen, godverdomme, wij zijn niet de schuldige, dat is wereldwijd de ‘politiek’ te laf, te beroerd, te lui geweest om al twintig jaar terug een stop op de productie van plastic aan te kondigen, om de industrie te dwingen de ook toen al voorhanden zijnde alternatieven te gaan gebruiken. Ik die al 40 jaar geleden door Greenpeace en het WNF gewaarschuwd werd voor dode ijsberen en andere uitstervende kleine lieve diertjes, zit nu op een boot in IJsland tussen uit het veld geslagen, beteuterde, kinderen, die vragend hun ouders aankijken.

Is het waar gaat onze Wally straks stikken in een stuk plastic?

Ik luister niet naar het antwoord. Dat zal geruststellend zijn, dat Wally niet in gevaar is en een snoepje als afleiding doet de rest.

Waar wij maar blijven vertrouwen houden in onze politici, waar wij onze liefde voor de natuur proberen over te brengen op onze kinderen, waar wij als makke schapen hopen op het beste. En nu zijn wij dan, de burger die behalve stemrecht en sommigen in het bezit van een aandelen portefeuille, uiteindelijk degene die de verantwoording op ons moeten nemen voor de decennialange stelselmatige vernietiging van ons milieu.

Dag Wally, lief walvis kind, het ga je goed, hier in de IJslandse oceaan.

Pakistan en de Jasmijn

Featured

De nationale bloem van Pakistan is de Jasmijn.

Sadaat Hussan Manto (1912-1955) heeft een oorkonde ontvangen, een oorkonde uitgereikt door de regering van Pakistan, de ‘Nishan-e-Imtiaz’ en in deze oorkonde is een kleine gouden Jasmijn verwerkt. De Jasmijn een plant die tedere witte bloemen met een heerlijke geur voortbrengt.

Dit is dus ook Pakistan, het moderne Pakistan van een ‘postume’ uitreiking aan een dode schrijver, een die wij in het westen niet kennen en waar wij niet of nauwelijks over gehoord hebben. Wel nu, dan de Pakistaanse bloggers die op straat in stukjes worden gehakt of door kwaadwillenden MOB’s worden achtervolgd en vermoord. Belangrijk en weerzinwekkend nieuws en terecht dat krijgen wij in het westen wel te horen.

Manto was geen moderne blogger maar een schrijver, het schrijven van korte verhalen en columns was zijn manier, zijn medium om het volk van India en later Pakistan te informeren over de wereld. Eerst als een moslim schrijver in India en na de moord op Ghandi als een moslim schrijver in Pakistan.

Mag de realiteit niet benoemd worden? Zal het ontkennen van de realiteit ons betere mensen maken? Deze retorische vragen stelt hij zichzelf en de aanwezigen in de rechtszaal. Meerdere rechtszaken waren er, allen bedoeld om hem de mond te snoeren, te beschuldigen van obsceniteit, om hem te dwingen te stoppen met schrijven.

Manto’s verhalen roken niet naar Jasmijn, waren niet frêle maar rauw en conform de dagelijkse realiteit. Hij is uiteindelijk overleden, op jonge leeftijd, aan overmatig alcohol gebruik. De kant van elke samenleving die bevolkt en gekenmerkt wordt door prostitutie, geweld en godsdienstwaanzin waren de ‘beelden’ die vorm en inhoud gaven aan zijn schrijven.

De Pakistaanse regering heeft hem in 2012 dus postuum erkenning gegeven. Het land waar bloggers en journalisten worden vermoord omdat zij van blasfemie en obsceniteiten worden beschuldigd.

Terecht deze oorkonde, dit late eerbetoon en helaas noodzakelijk want het ‘ontkennen van de (geschreven) realiteit maakt geen betere mensen van ons’ maar ‘beesten’ die hun wil en denkbeelden met geweld aan anderen willen opleggen.

Gender neutraal met de kerst /Gender neutral and Christmas

Featured

And there I am, standing in the shop, looking at a box with toys. What’s in it? Three little cars and material to construct a road. ‘Hot wheels with a loop launch’ is written in ‘red’ capital on the box, just like that for sale, between the vegetables and the washing powder, in the supermarket situated just around the corner of my house.

{Daar sta ik dan, in de winkel, te zwijmelen bij een doos met speelgoed. Wat zit er in ? Drie autootjes die je als je ze eerst achteruit duwt daarna snel vooruit rijden en.. een aantal rijbanen die je aan elkaar kunt klikken, ‘Hot Weels met een Loop Launch’ zomaar in de supermarkt bij mij om de hoek te koop.}

I am almost sixty and this toy was, when I was a little girl, my favorite. Just as another box i had; filled with little plastic Indians and Cowboys, horses and covered wagons.

{Ik ben nu bijna 60 maar dit was, als klein meisje, een van mijn favoriete speelgoedjes, net als een doos gevuld vol met cowboytjes, indianen, huifkarretjes, tipi’s en paarden.}

‘Boys toys’ as people name it but I also had ‘girls toys’, dolls and dolls clothes, a little plastic kitchen and dolls tableware and playing with those gave me also great fun.

{Jongens speelgoed zo wordt het in de volksmond genoemd en natuurlijk had ik ook meisjes speelgoed; poppen en poppen kleertjes, een bedje, een plastic keukentje en een poppenservies en ook hier speelde ik, met plezier, mee.}

( ‘ I instantly decided to buy the box, not for myself, but to give it, as a present to a little boy for Christmas, and of course also with the intention ‘ yes once again I am going to play with it’)

(‘Ik koop het en geef het aan dat klein jongetje nu met de kerst cadeau, met in mijn achterhoofd de gedachte er zelf nog een keer mee te kunnen spelen’)}

Nowadays gender neutral is the motto. Give your children both; boys and girls toys. But that is common practice for centuries isn’t it? Brothers and sisters sharing their toys,  ‘ I will play with the little indians and you take the cowboys’, the dolls tableware ‘You are making the tea and I will drink it’.

{Gender neutraal is tegenwoordig het motto. Geef je kinderen beiden, geef ze jongens’ en ‘meisjes’ speelgoed. Maar dat gebeurt toch al eeuwen lang? Zusjes en broertjes die hun speelgoed delen en ermee spelen, ik met de ‘indianen’ en jij met de ‘cowboys’, het poppen servies; jij schenkt de thee in en ik drink het op.}

But not only toys must be named gender neutral, also playing with Indians and cowboys is nowadays not done. Maybe the toy manufacturers should replace them by little Russian and American soldiers?

{En ja ook indianen en cowboys zijn uit den boze. Zullen de speelgoed fabrikanten deze dan maar vervangen door kleine Russische en Amerikaanse speelgoed soldaatjes?}

We almost forget, with this gender neutral thing, that struggle, war, blood en death are still, worldwide, part of our daily existence. Is this the goal? That our children don’t see, learn about any kind of violence? That they being raised in an ‘utopia ‘? An utopia with strict ‘laws’. Forbidden toys, watching the news under the age of 16 is prohibited and for Europe, these days, visiting the Christmas fairs where our children are pointing at the concrete blocks, asking us ‘what are those?’ and  we  answer them; ‘they are there so that’s Santa Claus reindeer’s can not enter the street, because you know, my darling, streets filled with traffic are dangerous’.

{Overleven, oorlog, bloed en de dood zijn nog steeds wereldwijd een onderdeel van onze samenleving(en). Willen ‘wij’ dat onze kinderen helemaal niet meer in aanraking komen met wat voor een soort geweld of strijd dan ook ? Een utopie vastgelegd in: verboden speelgoed, geen journaal meer kijken onder de 16 jaar oud en als ‘wij’ met onze kinderen een kerstmarkt bezoeken dan zijn de betonblokken daar neergelegd zodat de rendieren van de kerstman niet de straat op kunnen lopen?}

Do we think that with these restrictions we will end ‘ all sorts of violence’?

Do we think that to prohibit the so called violent ‘boys toys’ violence will end?

Isn’t it so that violence against women worldwide, after war is the second in row?

{Denken wij daarmee ‘geweld’ een halt toe te roepen? Denken wij dat het verbieden van zogenaamd gewelddadig jongens speelgoed al het ‘geweld’ zal stoppen? Is het niet zo dat wereldwijd geweld tegen vrouwen nog steeds in de top twee, naast oorlog staat?}

The ‘caring’ that ‘girls toys’ mainly represent and the ‘technical’ ‘violent’ boys toys are an combination of the best of both worlds. Two worlds who find eachother, the women and the man, their biological identity, their social and psychological role in society, both displayed on the carpet in the living room.

{Het ‘ zorgende’ van het meisjes speelgoed en het ‘stoere, technische’ van het jongens speelgoed is een combinatie van het beste. Twee leefwerelden die elkaar vinden, die van de man en de vrouw, hun biologische indentiteit, hun maatschappelijke en psychologische rol in onze maatschappij, beiden op het vloerkleed in de woonkamer uitgestald.}

Gender neutral is a wrong word and a wrong understanding. From ‘gender neutral toilets’ and the last ‘no gender at all’ in your passport. It’s bullshit and crap at the same time. The feminist basics principals turned around, scrambled and written down in new legislation. Gender neutral doesn’t exsist, realy not.

{Gender neutraal is een fout woord en een fout begrip. Van gender neutrale wc’s tot geen gender in je paspoort. Wat een ongelofelijke doorgeslagen onzin allemaal. Het feministische gedachtengoed verdraaid, verfrommeld en in nieuwe regelgeving vastgelegd. Gender neutraal bestaat niet. Echt niet.}

The few people who are born as hermaphrodite, that’s the way it is. The few people who don’t feel comfortable in their by nature given biological sex, that the way it is. Sex-change is nowadays possible, special surgery can change your ‘outside’ and in the governmentally systems ‘women’ will be deleted and ‘man’ returns and then, the last step, also in your passport.

{De enkele mens die tweeslachtig geboren wordt het zij zo. De enkele mens die zichzelf een man in plaats van een vrouw voelt. Het zij zo. Geslachtsveranderingen zijn nu mogelijk, er gaat een streep door vrouw in het systeem en dan staat er van het mannelijke geslacht.}

But Biologics are not done anymore, it’s an side issue nowadays. So I have to go to the gender neutral toilet to change my tampon, there are man walking in and out. I must , because it’s the new rule, because we are equal.

{Biologie is niet meer van toepassing, is een bijzaak geworden, ik moet nu poepen op een wc, mijn tampon verwisselen daar waar mannen in en uit lopen. Dat moet want wij zijn gelijk.}

Bullshit, totally bullshit, man and women are not equal, we are different, biological and hormonal. That’s the way evolution ‘shaped’ us. We are not equal but are struggling for equal rights and that man who are killing their wife’s being sentenced. We want equal pay for the same work, but we don’t want a gender neutral toilet.

I want to change, with menstruation pain, my bloody underwear on the women’s toilet, I just want a little privacy.

{Wij zijn niet gelijk, man en vrouw verschillen wezenlijk van elkaar. Zo heeft de evolutie ons vorm gegeven. Wij zijn niet gelijk maar willen gelijke rechten. Wij willen dat de bestraffing van mannen die hun vrouwen doodslaan of anderen verkrachten serieus wordt genomen, wij willen gelijke toegang tot onderwijs en gelijke beloning voor werk wereldwijd, maar hebben geen behoefte aan een gender neutraal toilet. Ik wil, met mijn menstruatie krampen, mijn bebloede onderbroek op de vrouwen wc kunnen uittrekken. Ik wil gewoon een beetje privacy.}

But with this gender thing my fysical privacy, is because over heated reacting feminists and their followers, flushed down the gender neutral toilet.

{Met dit neutrale geneuzel is zelfs mijn lichamelijke privacy door verhitte feministen en hun gevolg door een gender wc weg gespoeld.}

So nowadays it’s a little bit of everything. A lot of beautifull understanding, cheap talk, promising to do better and politicians promising stricter control of specific ‘protecting women’ laws.

{Het is nu van alles een klein beetje, veel mooie praatjes, beterschap beloven en de naleving van wetgeving nog strenger controleren. Maar ondertussen zijn wij vrouwen nog steeds aan het ‘ vechten’ tegen mannelijke agressie en om economische gelijkheid te bewerkstelligen.}

{Ik weet hoe ik de olie in mijn auto moet controleren en de banden op spanning moet brengen. Dat verschil in het beheersen en uitvoeren van kleine technische taken is een vooruitgang, net als mannen nu luiers verschonen en de wacht houden bij hun zieke kind. Dit is hier dicht bij huis. Maar dat wereldwijd vrouwen nog steeds vermoord worden en jonge meisjes en jongens worden uitgehuwelijkt dat is waar het wereldwijde feminisme nog steeds geen, tot te weinig resultaten heeft geboekt.}

So fuck off with this gender toilet and passport, all ‘kinder gardens’ are filled with girls and boys toys, every university is open for man and women, but the so called third, sorry maybe it’s the fourth, feminist wave, is going out of control, with help from politicians who are neglecting their core businesses and thinking that to participate in this nonsense they will get more votes and, of course, publicity.

{Dus rot op met je gender neutrale wc’s en een gender neutraal paspoort. Elke peuterspeelzaal heeft jongens en meisjes speelgoed, elke studie richting staat open voor man en vrouw. De zogenaamde derde, of is het de vierde golf feministen slaat compleet door met behulp van politici en politica die hun kern taken verwaarlozen en zich door deze waan van de dag in de ‘ picture ‘ kunnen zetten.}

So this Christmas I am going to sit on the living room carpet, not alone but with a little boy, constructing the ‘ Hot wheels’ and for sure going to do a little message on the family toilet.

{ Deze kerst ga ik op het vloerkleed met een klein jongetje een ‘ Hot weels’ in elkaar knutselen en vast ook nog een plasje doen op een gewone familie wc.}

China’s zonen 2 / Chinese sons 2

Featured

Next to the almost impossibly first task of feeding the 1,3 billion Chinese citizens and protect them from starvation is the second task the Chinese government is trying ( for decades) to for fill, the struggle to ‘ put religion’ on its right place’. Just like protecting the Chinese citizens from starvation is ‘controlling’ religion also, prime, on the political agenda.

{Naast de bijkans onmogelijke taak om als overheid ervoor te zorgen dat hongersnood en de hongerdood, voor de nu 1, 3 miljard Chinezen, definitief tot de verleden tijd zal behoren, staat ook religie als ‘bedreiging’ voor de volksgezondheid op de Chinese, politieke, agenda.}

We all know the definition; Religion as in ‘ beacon’, a safety net to protect and help the religious citizens from worlds misery, and on the other side of this spectrum governments who are a also a beacon to protect from worlds misery.

{Religie als baken van hoop en vangnet voor de wereldse misère versus de Staat als vangnet voor wereldse misere.}

Of course religion is not capable to house more then one billion people, to feed them. Religion can not finance hospitals, building roads and maintain them. It’s the government who’s task it is for all people to support them in those mentioned

(‘Natuurlijk kan religie geen miljard mensen huisvesten of voeden. Ziekenhuizen bekostigen of speelplaatsen en wegen bouwen en onderhouden. Dat kan alleen de bevolking zelf die deze opdracht uit handen geeft aan haar staat’)

De Chinese state who’s starting point is: religion as in unnecessary exercise, but because it its the wish of many, allowing, controlled, worshiping.

{De Chinese staat die als uitgangspunt heeft dat religie een overbodige exercitie is maar gezien de wens van velen, gecontroleerde, aanbidding toestaat.}

Just like the one child politics was, and still is, crushed and despised, nowadays the political course to monitor religions en to limit their influence on Chinese society is this political choice reason for religious persons and their agnostic and humanist followers to protest.

{Net zoals de 1 kind politiek is vergruist en veracht is nu ook de Chinese politieke koers om godsdiensten te monitoren en zonodig te verbieden, wereldwijd, onder gelovigen en humanisten van divers pluimage, een Chinees politiek standpunt om tegen in opstand te komen.}

The notion that spiritual love is not given by, or allowed is clear. People seeking for spiritual help now know that it’s allowed but only onther strict conditions.

{Het besef is er dus bij deze gelovigen dat hoop of spirituele liefde niet door de Chinese staat kan gegeven en mag worden. Burgers die spirituele verlichting zoeken weten nu dat dit alleen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden.}

So the Chinese state allows, till a certain level, controlled worshipping. The wish of these religious citizens to pray and hope that their state will participate in their worshipping, changing secular laws because they think that’s the best way to rule their state, and so they require, is for the Chinese government not negotiable.

{De Chinese staat staat gecontroleerde aanbidding toe. Tot op zekere hoogte. Want de wens van deze burgers om te blijven bidden en te hopen op een staat die meegaat in deze aanbidding, te weten seculaire wetgeving aanpast aan de wensen en dus eisen van de religieuze aanbidders is voor de Chinese staat niet bespreekbaar.}

Any state who will base their ( his/ her ) law and execution of the law on religious grounds will always be in default. Exclusion is namely the basis for worshipping citizens and their religious institutions en is always followed up by repentance.

{(Een staat die op een specifieke religie zijn wetgeving en uitvoering van taken, ten behoeve van de bevolking, baseert zal altijd in gebreke blijven.. Uitsluiting is namelijk altijd de basis voor de beoefenaars van een religie en wordt standaard gevolgd door bekering’)}

Religion is and, as it seems, will always be an private matter. There is, in China, no place for religious, political, pressure.

{Religie is en blijft een privézaak, in China is geen ruimte voor religieuze politieke druk }.

Praying, singing , reading and recite from so called holy books, pointing out predecessors chosen out from their closed religious group to ‘ show them the way’ is the maximum achievable for what ever kind of religion nowadays in (modern) China.

{Bidden, zingen, (voor) lezen uit boeken en mensen uit hun besloten groep aanwijzen om hun ‘religie’ te leiden. Dat is het maximale haalbaar voor welke religie dan ook in China.}

Monddood gemaakt door Mohammed / Mouth death by Mohammed

Featured

A little news item, something about Mohammed and pedophilia.

{Een klein berichtje in het nieuws, iets over Mohammed en pedofilie.}

Nothing to be surprised of, everybody will know by now, after years and years receiving information, coming to us on television and in newspapers, information about all the ins and outs and instruction about how to communicate with followers of the religion called Islam.

So we have learned that Mohammed, a long time ago, was married with a little girl, 6 years old, and that he ‘ consumed ‘ this marriage when his wife was 9 years old.

{Niets nieuws onder de zon, iedereen in Nederland weet nu wel, na een jarenlang kennis bombardement over de religie genaamd islam, dat Mohammed getrouwd was met een kleuter. O nee sorry, 6 jaar, dus iets ouder. Zeg derde klas basisschool leerling.}

So this is pedophilia and it’s not of any importance that the date of his, of this, specific, wedding is situated in the year 1000, 1238 or 2018. Marry a little girl that’s always ‘ not done ‘. Your name can be Mohammed, Frits or Gunther, it doesn’t matter, it’s not allowed, ‘we’ don’t accept.

That this wedding, for a lot of Islamic men an example is to follow, without hesitation, is reality. Without any doubt these are men who like to put their penis in a little girl.

You can be a ‘normal pedophile’, that is forbidden , or you are so-called blessed, to consume the marriage with a little girl, by your inspiring prophet Mohammed, an is allowed in lots of Islamic states.

{Tuurlijk is dat pedofilie, of dit nu in 2018 of in het jaar 1000 plaats heeft gevonden. Trouwen met een klein meisje is not done. Of je nu Mohammed heet of Frits of Gunther, dat doen we dus niet. Dat dit een voorbeeld is voor velen, voornamelijk Islamitische mannelijke religieuzen die er niet vies van zijn hun leuter in een kleuter te steken, dat zal duidelijk zijn. Of je bent een ‘gewone’ pedofiel of je bent ‘gezegend’, om deze daad te verrichten, door je grote voorbeeld Mohammed .}

Religion can endorse goals, prescribe lifestyle and indicatethe ‘good and the bad’ to the followers. It’s how the follower interpreted the goals, the religious lifestyle, that’s his religious freedom.

{Religie kan doelen onderschrijven, levenswijzen voorschrijven, het goede en het slechte aan ‘de volgers’ duiden. Het is maar zoals het de gelovige uitkomt, hoe religieuze teksten of aanwijzingen te interpreteren of uit te voeren.}

And at this moment, yes this is the year 2018, in the European Union, more specific Austria, there is a women sentenced to pay a fine. A fine because she talked in public about the possibility that Mohammed was a pedophile. Complaints coming from Islamic believers and other agnostic and humanistic rabble.

Yes, they who think that they can rule the world with their religious values, moral and religious law. After years of juridical struggle, is still standing the first sentence; pay the fine. The final judgement pronounced by the European court.

{Nu ja nu, in 2018, is er in Oostenrijk een vrouw veroordeelt tot een boete omdat ze Mohammed een pedofiel genoemd zou hebben. Klachten van religieuze gepeupel en hun agnostische en humanistische aanhangers, gepeupel dat denkt de wereld te kunnen over en be-heersen, waren de aangevers voor deze rechtszaak. Na een jarenlange juridische strijd, blijft de in eerste aanleg opgelegde boete dus staan. Het definitieve oordeel is uitgesproken door het EU gerechtshof.}

The underlying argument ‘it’s important to keep religious peace’, so do not speak in any way that can create (religious based) conflicts.

{Het onderliggend argument .. ‘religieuze vrede’ is belangrijk dus geen uitspraken die rauw op een ‘gelovig dak’ kunnen vallen en dus voor onrust zouden kunnen zorgen.}

Bullshit, of course this is extreme bullshit. I can and will write; Mohammed was a pedophile, a ‘dirty’ man who, like a lot of men, who throughout hundreds of years, liked to have sexual intercourse with toddlers and little girls.

Don’t be ignorant, sexual intercourse with minors is prohibited. This view, this criminal law cannot be ignored, its to protect young girls from male predators.

‘Dirty Mohammed’ is the slogan and should be used as an example to teach our children about inadmissible sexual preferences.

Especially this one, wrapped in this dirty, holy, religious sauce.

{Bullshit natuurlijk, ik schrijf Mohammed was een pedofiel, een vieze vent die, zoals zoveel mannen, al eeuwen lang, willen neuken met een kleuter. Niet voor niets is sex met een minderjarige opgenomen in het, seculaire, wetboek van strafrecht. ‘Foute Mohammed’ is dus bij uitstek een uitstekend voorbeeld om onze kinderen te leren over ontoelaatbare sexuele voorkeuren, en specifiek deze, die verpakt is in een vies, heilig, religieus sausje.}

China’s zonen

Featured

Vijf mannen staan te roken.

Een bevestiging van het beeld dat veel Europeanen hebben van Chinese mannen.

Rochelen en spugen is een ander beeld, maar dat zie ik ze niet doen.

Ze staan te wachten, op een taxi of misschien een vriend die nog moet komen.

Vijf mannen van een jaar of veertig, vijftig.

De kinderen van China’s een kind politiek.

Wat doet dat met ze, wat heeft dat met ze gedaan.

Het besef dat hun ouders na hun geboorte klaar waren.

Dat er geen broertje of zusje meer zou komen.

Heeft dat hun wereldbeeld gevormd.

Hun kijk op de wereld.

Te weten dat in hun land, hun leiders, toen, gekozen hebben voor inmenging in het recht op voortplanting.

Dat zij China’s kostbaarste bezit waren.

Dat deze politieke keus werdt genomen op basis van wetenschappelijk bewijs, demografie en de wetenschap dat voedseltekort de hongersnood tot gevolg heeft.

Wat denken zij, als ze nu, zappend op tv, de van honger stervende kinderen in Jemen zien.

Als zij op hun Chinese tv zender het nieuws zien over gevangen genomen Chinese journalisten en schrijvers.

Ik vraag het niet.

In mijn wetenschap dat vrijheid van meningsuiting en de hongerdood in elkaars verlengde liggen.

Liedjes van God in Boedapest

Featured

Dronken, een paar glaasjes wijn zijn tegenwoordig al genoeg, dit in tegenstelling tot vroeger, toen ik jong van jaren, nog flessen vol kon wegwerken.

Daar zit ik dan, in een kleine concert zaal gevuld met Hongaren, op goudkleurige, met stof beklede stoeltjes.

Grote hits zouden er gezongen worden, van Arita Franklin en misschien ook wel van Whitney Houston, zo hoopte ik, door een gospelkoor uit New York, New York de stad waar ik dit voorjaar, in Harlem nog soulfood had gegeten en een paar leuke shirtjes had gekocht. Maar nee geen Aritha en Whitney Houston. Wel Baptisten songs, de Jezus gaat ons redden liedjes , in diverse, vrolijke varianten.

Prachtige stemmen maar de ‘boodschap’ dit was echt een beetje teveel van het ‘goede’.

Ik was terecht gekomen in een zaal vol met Hongaarse christenen, iets anders kon ik er niet van maken. Allemaal keurig gekleed, braaf meeklappend en het refrein zingend.

Victor Orban trouwe kiezers een hele zaal vol..

Het werd mij allemaal wat teveel.

Het tweede deel besloot ik dan maar aan te horen in de lobby en ja ‘Jezus redt’ ging ook nu boven de ‘door mij verwachtte wereldhits’. Wat een teleurstelling, godverdomme negentig euro in de goot. Nog enkele ‘Christmas songs’ en de onvermijdelijke, heb ik nu geleerd, afsluiter “Happy days When Jezus was Born”.

En daar stond ik dan, beetje dronken, te gluren door het gordijn en ‘Happy Days’ mee te brallen.

Het bewijs is, weer geleverd, wij atheïsten hebben altijd een populair christelijk liedje paraat. Ingeprent door radio, levenslange kerst ‘sing a song sessies’ en weet ik veel waar we het nog meer oppikken.

Door de vrolijkheid en de melodie ingeprent in ons onderbewustzijn.

Niet meer meezingen dus want hoe vrolijk en gezellig de boodschap ook klinkt, het doet ons de gruwelen en indoctrinatie vergeten, die door deze baby geboren in een (kerst) stalletje en de verhalen erom heen, ons nu al eeuwen in de ban en de menselijke vooruitgang tegenhoudt.

Een Unicef flashmob

Featured

Ik hoop dat ik flashmob goed schrijf. Want dit is natuurlijk iets wat de jongere generatie heeft uitgevonden en zit niet in mijn taal en schrijf, actie radius.

Een ludieke overval om de aandacht te trekken dat is hier de bedoeling. In een winkelcentrum in Boedapest dat is het plan van de jonge Unicef ambassadeurs om zo aandacht te vragen voor de rechten van het kind.

Dertien, vijftien en 17 jaar oud zijn ze. Jong en enthousiast. Allemaal nog zwoegend op het gymnasium, welbespraakt en goed gekleed en gevoed. Gelukkig maar, hun ouders hebben duidelijk de middelen om goed voor hun kinderen te zorgen.

Want de realiteit kan natuurlijk een andere, net als in het volwassen leven, zijn.

Ook hier in Hongarije is er niet alleen welvaart maar ook armoede onder de ouders van kinderen. Ik hoef niet uit te leggen wat dat voor de ouders en hun kinderen betekend.

Deze kinderen staan niet blakend van zelfvertrouwen, goed gekleed en gevoed een colaatje te drinken op een door Unicef, in samenwerking met de Belgische overheid en gebruik makend van de huisvesting van het Human Rights kantoor in Boedapest, georganiseerde studie dag, aan een rond tafeltje omgeven door ngo functionarissen, psychologen en welzijn werkers.

Deze kinderen zijn blij dat ze naar school kunnen gaan, het warm hebben deze winter en dromen ervan goed gevoed en gekleed aan te schuiven bij een evenement als dit.

Deze verse frisse jongere zijn de eerste lichting Hongaarse Unicef junior ambassadeurs. Ik wens ze succes, tuurlijk, maar stel ook de vraag waarom er in deze groep geen kinderen zitten die in de zogenaamde SOS dorpen en wijken wonen. Volgens de vriendelijke begeleidster is dit de eerste groep en zal er in de volgende groepen meer diversiteit mbt opleiding en sociaal milieu te vinden zijn.

Maar dit zijn niet de enige aanwezige jongeren, ik raak in gesprek met twee jonge jongens, 14 en 17 jaar oud, ‘weet U dat wij op de tv zijn geweest’, die zich hardmaken voor de hervorming van het Hongaarse onderwijs systeem.

Net als de junior ambassadeurs ook jonge mensen die van hun land houden, het beste willen voor iedereen en hun recht nemen dit ook kenbaar te maken, door zich aan te sluiten bij Unicef Hongarije of zoals deze twee jongens deel uit te maken van een ‘onderwijs parlement’ een niet door de Hongaarse overheid gesubsidieerd maar particulier project, waarin ouders leerlingen en leraren zitting hebben.

‘Wij hebben gedemonstreerd’ hier in Boedapest, al een paar keer hebben duizenden leerlingen hun ouders en leerkrachten op deze manier kenbaar gemaakt dat zij de huidige staat van het Hongaarse onderwijs, basis, middelbaar en hoger, onvoldoende vinden. Deze twee jongens zijn lid van dit ‘Hongaarse boze, bezorgde, ouders en leerlingen parlement’ staan hier ook een colaatje te drinken en zijn vandaag aanwezig om te luisteren en te leren van het thema ‘ de rechten van het kind online’.

En ‘lukt het nu een beetje’ vraag ik, want de grote ‘onderwijs demonstraties’ liggen alweer een tijdje achter ons. Nee. Dat is een duidelijk antwoord.

Er is naar het ministerie van onderwijs een lijst van wel 100 aanbevelingen gestuurd, specifieke onderwijs zaken die anders moeten, die geld kosten, die veranderd moeten worden. Het aantal lesuren, de beloningsstructuur, les methodes, didactische en pedagogische werkwijzen enz enz.

Een waslijst van onvrede. Dat hebben jullie goed gedaan beaam ik.

Maar wel een beetje veel zeg ik verbaasd, 100 punten die veranderd moeten worden, ik zie de betreffende ambtenaar al wit wegtrekken en hem denken hoe dit burger initiatief uit zijn wereld, van de aardbodem, te laten verdwijnen.

Als ik dit aan de jongens voorleg is het antwoord er is niets mee gedaan, de lijst heeft lang in de la gelegen en uiteindelijk kregen zij een brief terug waarin stond dat het de schuld van Soros is en dat er naar gekeken gaat worden.

Hebben jullie al een brief teruggestuurd vraag ik verbaasd. Want; who the fuck is Soros?

Want wat heeft Soros te maken met slechte huisvesting, vieze kleuter wc’s, te hoge werkdruk, of het niet toelaten van alternatieve pedagogische leermethoden?

Niets, helemaal niets vertel ik hun, overtuigd van mijn gelijk.

De publieke scholen krijgen maar weinig financiële steun van deze regering, in tegenstelling tot het katholieke onderwijs die ‘zwemmen’ in het geld en ook de antroposofische ( Rudolf Steiner) scholen zijn blijkbaar goed voorzien.

Rudolf Steiner was een halve neo nazi is mijn commentaar, Freinet en Montessori kijk daar eens naar. Die geven structuur maar ook, aan jullie leerlingen, de gelegenheid, een handvat, je eigen mening, een oordeel te vormen, bronnen aan te boren en te onderzoeken en leert jullie samen te werken.

Het is een beetje veel; fuck you, halve nazi, stuur een boze brief terug, het is wel duidelijk dat deze jongens een iets ander verloop van dit spontane gesprek in gedachten hadden.

Als het systeem jullie niet de vrijheid geeft om van gedachten te wisselen, om te discussiëren leg je er dan voor nu bij neer. Haal je kennis uit andere bronnen, volg het nieuws uit andere landen, sluit je aan bij Facebook groepen over de grens, organiseer je eigen debat clubjes en denk eraan op elke regering volgt weer een andere en dan weer een andere regering, dat is al 2000 jaar een vast gegeven.

Vergeet de lijst met 100 aanbevelingen. Vergeet Soros. Ga voor twee of drie speerpunten en onderbouw deze met cijfers, feiten en ander ondersteunend materiaal.

Want jullie willen dat het onderwijs voor alle kinderen in Hongarije voldoet, dat er geen kinderen van 8 jaar in een koud lokaal zitten, naar een kapotte vieze wc moeten, dat er voldoende boeken zijn, dat de school bibliotheken een ruime sortering boeken hebben, zonder een ‘verbod om te lezen/ aanschaffen’ lijst. Dat er op de middelbare scholen genoeg computers aanwezig zijn, dat er ruimte is voor lessen maatschappijleer waarin iedereen vrij is om zijn of haar mening te geven, waar deskundigen kunnen worden uitgenodigd om met jullie te praten over onderwerpen die jullie interesseren en die niet worden opgelegd door het ministerie van onderwijs, waar seksuele voorlichting een normaal onderdeel is van het lespakket, dat is een doel. Een duidelijk doel.

Dan staan jullie voor en achter de Hongaarse kinderen. Dit is duidelijk en herkenbaar.

En als suggestie: openbare scholen zijn openbaar, voor iedereen toegankelijk, ongeacht huidskleur of religieuze of politieke overtuiging. Dat jullie leerlingen op openbare scholen verplicht worden een religieuze weekopening bij te wonen klinkt mij vreemd in de oren. Een kort briefje, van de ouders gericht aan het schoolbestuur met een kopie t.a.v het ministerie van onderwijs, waarin gemeld wordt dat het kind geen toestemming van de ouders krijgt tot het bijwonen van dergelijke religieuze activiteiten georganiseerd in een publieke school, lijkt mij meer dan voldoende.

Want jullie voeren actie voor alle kinderen, ongeacht kleur, afkomst of religieuze voorkeur van hun ouders. Hou dat in gedachten.

Ik ben er stil van en de jongens ook.

Het Hongaarse onderwijs verkeerd in zwaar weer. Dat is mij nu wel duidelijk.

Unicef doet zijn best, Human Rights doet zijn best, maar je mond open doen en je uit durven spreken is de basis voor communicatie en verandering.

Een Jood in de sjoel

Dus nu ga je dan eindelijk naar de sjoel, na eerst 20 jaar op de sofa bij je psychiater te hebben geklaagd over je ouders en zusjes.

Ik moet zeggen ‘dan ben je wel op tijd wakker geworden’, ik denk toch minimaal een Mercedes wat die zielenknijper aan je gepiep heeft verdient.

Ja, dat wil je wel beamen. Dus zeg t dan. Mijn ouders waren top. Kom op. Ok, goed zo. Atheïsten, je ouders waren Joodse atheïsten en zo ben je opgevoed. Nog een keer, kom op hardop. Niets mis mee toch ?

En nu eindelijk durf je, een volwassen vent naar de sjoel. Gezellig toch? Gefeliciteerd!

Verder zou ik t op prijs stellen als je nu mn koffie betaald, maar je mag me ook gewoon een Mercedes cadeau geven hoor.

Ja, dat is een flauw grapje, ja, ja dat zeg ik ook hardop en nu opzouten, mn atheïstische joodse date komt eraan en ik moet me nog een beetje mooi maken.